Max Planck Quiz

Max Planck Quiz Questions 1. When did Max Planck win Nobel Prize for Physics? a) 1923 b) 1918 c) 1924 d) 1927 2. When was Max Planck born? a) 4 December 1866 b) 23 April 1858 c) 10 September 1860 d) 22 February 1856 3. Where was Max Planck born? a) Bremen b)...